Přesná analýza složení těla

Přístroj InBody 230 je multi-frekvenční bioimpedanční analyzátor složení těla, jeho měření patří mezi jedno z nejspolehlivějších a nejpřesnějších. Díky vodivosti a odporu lidského těla dokáže velmi přesně určit, kolik má tělo vody, tuku, svalové hmoty, minerálů a dalších ukazatelů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie), má 8 dotykových elektrod.

Měření přístrojem InBody je také využíváno v odborném zdravotnictví, je vyzdvihováno světovými medicínskými experty a profesionály díky své schopnosti analyzovat široké spektrum hodnot složení těla a také díky své klinické spolehlivosti. Přesná diagnóza je základ pro efektivní léčbu. 

Měření na tomto přístroji je velice motivující, neboť lze sledovat všechny změny ve složení těla, které se odehrávají při úpravě stravovacího režimu a pohybové aktivity.

Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso, není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož na přístroji lze nastavit váhu, která se odečte. Analýza je vhodná pro všechny 6-99 let vyjma osob s kardiostimulátorem.

Jak se na měření připravit? 

 • Nejíst a nepít cca hodinu před měřením
 • Necvičit těsně před (cvičení až po měření)
 • Nesprchovat se ani nesaunovat před měřením
 • Zajít si na toaletu
 • Odložit všechny kovové ozdoby a šperky
 • Chvíli být v klidu (cca 5 minut)
 • Opakované měření plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek

 

Měření se nedoporučuje:

 • V době menstruace
 • V těhotenství, zvláště 1. trimestr (dle řady studií Biospace je měření bezpečné)
 • V případě kovových implantátů

 

Měření se zakazuje:

 • Pokud používáte kardiostimulátor nebo jinou elektronickou pomůcku ovlivňující Vaše zdraví

Údaje, které díky měření zjistíte

Základní složení těla

Lidský organizmus se skládá z tukové tkáně, kterou můžeme lokalizovat na podkožní, útrobní a nitrosvalovou, přičemž většina tuku je umístěna v podkoží. Dále se skládá z beztukové tělesné hmoty (FFM), která je tvořena vodou, minerálními látkami a svalovou hmotou (proteiny). U zdravých dospělých osob můžeme procentuální zastoupení jednotlivých složek těla považovat za stálé. S přibývajícím věkem roste podíl tukové tkáně a klesá podíl vody. Významné rozdíly ve složení těla jsou také v rámci pohlaví, kdy ženy mají vyšší obsah tuku než muži.

Množství svalů a tuků

Přístroje InBody s technologií DSM-BIA provádí segmentální analýzu. Díky tomu zobrazí rozložení v jednotlivých segmentech těla. Segmentální analýza slouží k posouzení vyváženosti celého těla a je schopna odhalit disbalance postavy. InBody přístroje změří hmotnost beztukové složky a procento tukové složky v jednotlivých segmentech těla a po té je vyhodnotí.

Množství útrobního (viscerálního) tuku

Zatímco většina populace si dělá starosti nad podkožním tukem (ten co je vidět), útrobní/viscerální tuk má menší sklony ke spálení, navíc podporuje vznik onemocnění jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby, dokonce i demenci a stárnutí. Viscerální tuk je obrazem tuku “ektopického“ tedy tuku uvnitř orgánů – tuku v játrech nebo svalech.  A to je ten pravý zabiják!  Zda hubneme správně, poznáme právě podle viscerálního tuku a jeho úbytku, pokud ale budeme hladovět, viscerální tuk nebude ubývat, ale naopak se zvýší. 

Váha a BMI index

Zejména ženy často děsí, že by měly přibrat na svalové hmotě a jejich váha bude ukazovat vyšší čísla než by chtěly. Váha ale není rozhodující. Neřekne nám nic o množství tuku a beztukové tělesné hmoty, stejně jako BMI index, který využívá jen dvě veličiny a to naši hmotnost a výšku. Má velmi malou vypovídající hodnotu, je zcela nevhodný pro děti a mladistvé, sportovce nebo pro seniory. Navíc vůbec nepočítá, s tzv. skrytou obezitou, kterou BMI index není schopen odhalit. U některých lidí se totiž tuk ukládá hluboko v těle a nadbytek tohoto tzv. viscerálního tuku je mnohem nebezpečnější než tuk podkožní.

Bazální metabolismus

Bazální metabolismus určuje, zda budeme či nebudeme shazovat přebytečná kila, je jedna z příčin obezity či nadváhy. Je definován jako minimální množství energie potřebné k zachování základních životních funkcí. Tuto energii využívá nejvíce náš mozek, srdce, plíce a další naše vnitřní orgány, svaly a kůže. Zda máte rychlý nebo pomalý metabolismus zjistíte pomocí přístroje InBody. Bazální metabolismus není konstantní celý život, snižuje se s věkem a se ztrátou svalové hmoty. Naopak se zvyšuje díky kardiovaskulárnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty. Nemoc, konzumované jídlo a nápoje, teplota prostředí a množství stresu mohou ovlivnit náš bazální metabolismus a tedy i naši váhu. Čím rychlejší (vyšší číslo) metabolismus, tím nižší váha, čím pomalejší metabolismus (nižšší číslo), větší váha.

Retence (zadržování) vody

Voda tvoří více než polovinu hmotnosti dospělého člověka. Její obsah se mění s věkem a je závislý na pohlaví.  U dospělých a zdravých mužů je to cca 60-65%, u žen může kvůli postupnému zvětšování tukového podílu klesnout podíl vody na 55%. Čím je více tukové tkáně, tím menší podíl tělesné hmotnosti připadá na vodu. Voda výrazně ovlivňuje naši hmotnost, u dospělých lidí se může kvůli zadržování vody zvýšit tělesné hmotnost až o 3 kg, aniž by došlo k viditelným a hmatatelným otokům. Nejčastějšími \"režimovými\" chybami, které mohou způsobit zbytečné zadržování tělesné vody, jsou nedostatečný pitný režim, nadměrná konzumace sladkých a slaných potravin, příliš časté pití kávy a alkoholu a také nedostatek pohybu.

 • Veškeré výsledky měření se ukládají v databázi pro další kontrolní měření a možnost porovnání výsledků.

 • Cena za kompletní analýzu s výkladem výsledků a konzultací 600,-. Délka 40 - 60 minut. Výsledky jsou předány v tištěné podobě.

 • Cena za kontrolní analýzu s výkladem 300,-. Délka do 30-ti minut. Výsledky a jejich porovnání zasílám na váš email.